Tag Archief van: Initiatief

DISC Profiel gebruiken binnen je team

Waarom gebruik je een DISC profiel?

Het maken van een DISC profiel is een hulpmiddel om te begrijpen hoe we als mensen van elkaar verschillen. DISC geeft een taal die ons helpt over deze verschillen te praten.

disc-analyse

Om het eerlijk te houden krijgen jullie allemaal dezelfde opdracht: ‘klim in deze boom’.

Waar staat DISC voor?

DISC is een persoonlijkheidsanalyse die vier verschillende uitersten onderscheidt:

 • Dominant: wil uitdagingen aangaan en winnen, de norm is niet goed genoeg, is direct en graag onafhankelijk;
 • Initiatief: wil anderen overtuigen en beïnvloeden, is open en werkt graag samen;
 • Stabiel: wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen, is geduldig, een goede luisteraar en werkt graag in een team;
 • Consciëntieus: wil moeilijkheden vermijden, stelt hoge eisen wat betreft kwaliteit, maakt rationeel de afweging en werkt graag met heldere verwachtingen.

  Afbeelding mag gebruikt worden o.v.v. website

Deze vier kenmerken worden in een kwadrant ingedeeld door twee verschillende tegenstellingen die gaan over:

 • De reactie op de omgeving: zelfverzekerd of meer terughoudend. Bij deze verticale as wordt ook wel gesproken van mensen met een hoog tempo en mensen met een rustig tempo.
 • De waarneming van de omgeving: inspannend of stressvol en ontspannend en niet-stressvol. Bij deze horizontale as wordt ook wel gesproken van taakgericht en mensgericht.

Associaties bij de DISC Profiel typen

De verschillende DISC typeringen zijn uitersten. Dat helpt om ze te begrijpen en tegelijkertijd is het zeldzaam dat iemand volledig binnen één stereotypering valt. Maar je zult ongetwijfeld mensen herkennen bij het lezen van de volgende vier stereotypering.

DISC Profiel: Stereotype Dominant

 • Positieve eigenschappen: snel, sterk, daadkrachtig, knokker, leiderschap, plannen, willen winnen, direct, overzicht houden, wil graag, zoekt het graag zelf uit, communiceert helder en direct;
 • Valkuilen: dwingend, ongeduldig, overheersend, slechte luisteraar;
 • Een D helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling: rekening houden met anderen, geduldig zijn, luisteren. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder;
 • Angst om de controle te verliezen, nachtmerrie is dat iemand hem/haar tegenhoudt.

DISC Profiel: Stereotype Initiatief

 • Positieve eigenschappen: optimist, gangmaker, kansen zien, creativiteit, beïnvloeden, enthousiasme, levensgenieter, positieve omgeving, ziet kansen, emotioneel;
 • Valkuilen: ontbreekt soms aan discipline, blijft op de oppervlakte, minder gestructureerd, blijft op de oppervlakte, wil mensen blij maken vanuit zijn eigen enthousiasme. Zegt mensen dingen toe, maar vergeet dit soms en stelt dan mensen teleur. Vraagt hoe het gaat, maar luistert niet naar het antwoord;
 • Een I helpen in zijn persoonlijk ontwikkeling: grenzen stellen, luisteren, focus, discipline, een goed systeem/structuur gebruiken;
 • Heeft de angst om niet geaccepteerd te worden.

DISC Profiel: Stereotype Stabiel

 • Positieve eigenschappen: sfeergevoelig, gelooft in het goede in mensen, terughoudend, iets rustiger en daardoor sfeergevoelig, wil graag kijken en begrijpen wat er gebeurt, zorgen voor gezelligheid, denkt secundair, nadenken en reflectie, gericht op samenwerking, dienstbaar, teamspeler, voorzichtig, ondersteunen, helpen, zorg-dragen, gedisciplineerd in de omgang met andere mensen, hebben veel sociale voelsprieten, empathie, kwaliteit zit in de menselijke relatie;
 • Valkuilen: kansen missen, te laat zijn omdat ze te voorzichtig zijn, onzichtbaar, meegaand, minder assertief zijn, doet het sociaal wenselijke, houd niet van verandering, want dat brengt onzekerheid mee ‘ik zou dingen kunnen zeggen/doen die als onprettig worden ervaren’, zichzelf wegcijferen voor anderen, neemt eerder een beslissing waarvan hij/zij denkt dat de ander dat wilt;
 • Een S helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling: laat jezelf zien, wees assertief;
 • Heeft angst om de (sociale) veiligheid te verliezen.

DISC Profiel: Stereotype Consciëntieus

 • Positieve eigenschappen: gedisciplineerd voor het resultaat, controle, realist, beheersen en organiseren, systemen en structuren gebruiken, houden van regels, kwaliteit, goed met IT, oog voor detail, vaak goed met financiën en cijfers, rationeel, vasthouder, doorzetter, kwaliteit zit in het resultaat;
 • Valkuilen: vanuit het perspectief van anderen een pessimist, kan irrationeel zijn voor de omgeving, letterbijter, kan erg vasthouden aan het systeem, doorschieten in gedrag, niet loslaten;
 • Een C helpen in zijn persoonlijk ontwikkeling: doe is gek, laat het los;
 • Angst voor (kwalitatieve) onveiligheid, nachtmerrie dat dingen opeens misgaan.

Sterke kanten van verschillende persoonlijkheidstypen

Hieronder de sterke kanten van de verschillende DISC profielen. Ik geef ook sterke kanten aan van combinatieprofielen die op de grens liggen tussen het ene en het andere stereotype.

 • D profiel: doorzetten, probleem oplossen, risico bereid, duidelijk, bereid tot conflict;
 • DI/ID: pioneren, nieuwe dingen doen, overtuigen;
 • I profiel: communicatie, flexibiliteit, optimistisch, levensgenieter, inspireren, nieuwsgierig;
 • IS/SI: bemoedigen, bruggen bouwen, coachen;
 • S profiel: wil dat mensen verder komen, verbinden, luisteren, empathisch, dienstbaar, team opbouwen, binnen structuren werken;
 • SC/CS: analytisch, hoog verantwoordelijkheidsbesef, optimaliseren, structuren;
 • C profiel: analyseren, kwaliteitsbewust, observeren, kritisch reflecterend, wil beoordelen en dan verbeteren;
 • CD/DC: strategisch denker, ondernemer voor de lange termijn, wil bouwen wat blijft (leave a legacy), duidelijk in communicatie, zien snel of iemand incompetent is.

Werkvorm: DISC Analyse en Sterke eigenschappen

Voorbereiding: Print de sterke eigenschappen uit en geef deelnemers de mogelijkheid hieruit te kiezen.

 1. Vraag aan de deelnemers een lijst te maken met de 10 sterke kanten die zij het beste herkennen.
 2. Vraag aan de deelnemers hier een volgorde in aan te brengen en de belangrijkste zes op geeltjes te schrijven.
 3. Laat deelnemers hun naam op een A3 schrijven en de geeltjes in een piramide opplakken. Vraag hen om de belangrijkste bovenaan te plakken, daaronder de volgende twee en de laatste drie daaronder.
 4. Laat deelnemers aan elkaar hun A3’s presenteren en bespreek hoe je goed gebruik kunt maken van elkaars sterke kanten.

Variatie:

 • Je kunt de eigenschappen labelen als D, I, S of C eigenschappen of combinaties daarvan. Zo krijg je een grof beeld van waar iemand zit binnen het DISC profiel.
 • Je kun de werkvorm nog eens doen met de motiverende omstandigheden. Begin dan weer bij stap één en vergeet ook daar de nabespreking bij stap vier niet.

Motiverende omstandigheden binnen het DISC Profiel

Iedereen wordt door andere omstandigheden gemotiveerd. Als je weet waar je ongeveer in het DISC profiel zit kun je hieronder kijken of dit klopt. Andersom kan natuurlijk ook, bekijk welke omstandigheden jou het beste motiveren en onder welke letter jij er het meeste tegenkomt.

 • D: vrijheid, macht (de vrijheid om te dienen), geld genoeg, zichtbaar resultaat
 • DI/ID: avontuur, zelfstandigheid, uitdaging
 • I: publiek, afwisseling, gezelligheid, communiceren, tijd en ruimte om het leven te genieten, uitgesproken waardering, ruimte
 • IS/SI: tijd om relaties te bouwen, dat er geluisterd wordt
 • S: harmonie, veilig thuis, uitgedaagd worden, motiverende omgeving, uitgesproken waardering, graag in team werken, stabiliteit
 • SC/CS: helderheid over verwachtingen in relaties en het werk, rust in je hoofd en focus, reinheid of opgeruimdheid, regelmaat: ritme, voorspelbaarheid en ruimte om dat te mogen doen, zodat je jezelf niet opgesloten voelt.
 • C: ongestoord kunnen werken, zichtbaar resultaat, feedback op geleverde kwaliteit
 • CD/DC: een eigen toko: wat irriteert is een incompetente baas hebben die hem gebruikt voor zijn eigen doeleinden. Zichtbaar resultaat, niet omzet maar winst. Zelf controle uit kunnen oefenen en het systeem kunnen sturen, een helder mandaat: dit is jouw gebied en daar heb je de autoriteit voor en zelf kunnen beslissen.

Waardering of positieve feedback binnen het DISC Profiel

Alle typen mensen hebben waardering nodig, maar wel in een verschillende vorm:

 • D: voor wat hij gedaan heeft;
 • I: uitgesproken waardering, bij voorkeur waar anderen bij zijn;
 • S: specifieke persoonlijke waardering, graag één-op-één;
 • C: feedback op de kwaliteit van zijn of haar werk.

Ontspanning in het DISC Profiel

Om nog eens door te gaan met de stereotyperingen binnen het DISC profiel, hoe ontspannen de stereotyperingen zich?

 • D ontspant zich door lichamelijk afreageren: sport is belangrijk, maar ze willen niets moeten. Een sportschool lidmaatschap is snel genomen, maar zodra het een verplichting voelt, stopt D.
 • I ontspant zich het beste door samen met vrienden leuke dingen te doen.
 • S is helemaal blij en ontspannen als deze zelf niet hoeft te denken. Dit kan bijvoorbeeld door het kijken van positieve televisie, niet nadenken of verantwoordelijk zijn. Dit gaat ook goed bij wandelen, maar dan met een positief persoon, die geen lastige vragen stelt, een hond is ook goed. Tuinieren werkt, slapen is belangrijk en om tot rust te komen moeten ze het moment daarvoor goed ontspannen.
 • C ontspant zich graag alleen of in een eigen wereld zonder gestoord te worden.

Verwachtingen binnen het DISC Profiel

Verwachtingen kun je ook indelen binnen het DISC profiel.

Afbeelding mag gebruikt worden o.v.v. website

 • D verwacht veel van anderen, delegeert en kan dan zelf weer ontspannen, verwacht weinig van zichzelf.
 • I verwacht niet zoveel van zichzelf en ook niet zoveel van anderen, wil wel inspireren, maar als jij er niets mee doet dan inspireer ik iemand anders, wil zelf leuk gevonden worden, als jij dat niet vindt, dan iemand anders wel.
 • S verwacht weinig van anderen maar veel van zichzelf.
 • C verwacht veel van zichzelf en veel van anderen

Door deze verwachtingen zijn D en C, eerder teleurgesteld in anderen en C en S eerder teleurgesteld in zichzelf. I verwacht niet zoveel, dus is ook niet zo snel teleurgesteld.

Tegenovergestelde DISC profielen

Je hebt DISC profielen waarbij de twee sterkste kanten in de diagonaal liggen. Dat ervaar je soms als twee dingen tegelijk willen. Dit merk je doordat je twijfelt of verschillend reageert op soortgelijke situaties.

DS/SD: wil snel en wil rustig (vult zichzelf gemakkelijk aan).
 • Sterke kanten: teamleiderschap (naar voren en mensen meenemen), projectmanagement, harde werker (D zet hoog doel, S gaat daar in stappen naartoe);
 • Motiverende omstandigheden: in één team van professionals werken (zodat D kan delegeren en S kwaliteit kan leveren met elkaar maar vooral met professionals), heldere projectafspraken (D wil weten hoe hij/zij gemeten wil worden, S wil duidelijkheid);
 • Valkuil: teveel willen doen, niet alleen dat anderen willen doen, maar ook zelf willen.
CI/IC: wil inspireren en wil oordelen (vul zichzelf minder gemakkelijk aan).
 • Sterke kanten: ambivert (zowel extravert als introvert), intuïtie: mensen/sfeer/waarheid, esthetiek (I heeft smaak, C is precies), trendgevoelig;
 • Motiverende omstandigheden: helderheid in verwachting (hoge C zet zichzelf en anderen onder druk), helderheid in opdracht, esthetische omgeving (design is fijn), houdt van mooie dingen, meer D ontwikkelen helpt om dit zelf te kunnen sturen;
 • Valkuil: afhankelijkheid van sfeer (voelen het aan als er veel mensen met depressie zijn en maken dit tot hun eigen probleem), veel beginnen en veel ideeën maar niet afmaken.

Meer leren over het DISC Profiel?

Natuurlijk is er nog veel meer te leren over het DISC profiel. Als je meer wil:

Wat is jouw ervaring met DISC? Laat hieronder een reactie achter.

Teambuilding activiteiten organiseren, zelf doen of een professional inhuren?

Teambuilding activiteiten organiseren, zelf doen of een professional inhuren?

Teambuilding activiteiten organiseren

Opeens ben jij de persoon, jij mag teambuilding activiteiten organiseren. Je hebt het op je genomen, maar op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom een artikel met een aantal tips om je te helpen.

Wat is teambuilding?

Teambuilding betekent letterlijk het bouwen aan je team. Doordat je met je team aan de slag gaat buiten je werk, dus niet in een vergadersetting of iets dat lijkt op je werk kun je elkaar op een andere manier leren kennen en zo bouwen aan jullie relaties. Teambuilding doorbreekt bestaande patronen omdat de ene collega die altijd alles weet van het werk, vaak niet dezelfde is als de collega die in een teambuilding opstaat. Doordat je in andere situaties komt, krijgen jij en je team mogelijkheden om jezelf te laten zien op manieren die collega’s nog helemaal niet wisten.

Wat maakt een teambuilding geslaagd?

Teambuilding is dus het bouwen aan je team. Het moet dus ook daar om draaien. Dat betekent dat je bezig gaat met ontwikkelen en dat is niet altijd relaxed achter over zitten. Sterker nog, ontwikkeling gebeurt vooral daar waar het spannend word. Je moet het dus aandurven om je collega’s een beetje te laten zweten. Tenzij je gewoon gaat voor sociale tijd natuurlijk, overigens is dat de eerste van vijf tips die ik geef in het artikel: ‘5 tips voor een geslaagde teambuilding’. De tips staan hieronder.
 1. Zorg dat je het verschil tussen teambuilding en sociale tijd met je collega’s scherp hebt.
 2. Denk na over het effect van de teambuilding
 3. Neem tijd voor reflectie
 4. Onthoud opgedane inzichten
 5. Neem vervolgstappen

Zelf teambuilding activiteiten organiseren

Als je zelf teambuilding activiteiten gaat organiseren helpt het natuurlijk om rekening te houden met de tips. Maar je moet ook weten wat. Natuurlijk kun je iets huren, of op pad gaan en wat geld spenderen om te gaan kanovaren, quad rijden, vlotten bouwen, suppen, solex rijden of een escape room doen. Het risico is wel dat het leuk is maar dat je aan het eind van de dag niet echt aan je team hebt gebouwd. Besteed dus goed aandacht aan de tips hierboven en neem zeker een momentje mee waarin je met elkaar reflecteert en doorvraagt naar wat er gebeurt is en wat je opviel.

Hoet moet je teambuilding activiteiten organiseren

Zelf teambuilding activiteiten organiseren is helemaal spannend. Het kan zelf, maar vaak kan het helpen de hulp van een collega uit een ander team te gebruiken. Die kan jullie dan een aantal teambuilding spellen of teambuilding opdrachten geven en jullie daar ook feedback op geven. Om dit te doen heb ik hier een selectie van opdrachten voor je, waar je na het verzamelen van de benodigde spullen zo mee aan de slag kunt.

Teambuilding activiteiten laten organiseren

Teambuilding activiteiten organiseren is vaak veel werk. Het is wellicht een beetje wij van WC-eend… maar als teamtrainer wordt ik vaak ingehuurd voor het organiseren van een teambuilding activiteit. Voordat ik met een team aan de slag ga, doe ik eerst een intake waarbij ik kijk naar de situatie van het team en waar ze aan willen bouwen. Vervolgens overleg ik over de juiste manier. Soms gaan we dan aan de slag met verschillende actieve werkvormen, maar andere teambuilding opdrachten zijn ook mogelijk. Zo hebben we een training die het pijl en boog schieten combineert met communicatie, een workshop boksen of een workshop die samen muziek maken (zonder dat je daadwerkelijk muzikaal hoeft te zijn) combineert met verbinding en vertrouwen.
Wil je meer weten over wat wij kunnen betekenen voor jullie team? Klik hier voor meer informatie of hier om direct contact op te nemen.

Teambuilding opdrachten instrueren, oefen met familie of vrienden

Er zijn talloze teambuilding opdrachten. De opdracht die je kiest zorgt voor een deel van het effect, de uitvoering voor de rest. Mocht je voor het eerst een opdracht instrueren, oefen deze dan gerust eens met een groep vrienden of familie om te kijken of het klopt. Zelf doe ik dat regelmatig en het lijdt vaak tot hilarische situaties waarin zomaar teambuilding ontstaat zonder dat dit eigenlijk de bedoeling was. Het helpt om te vertellen dat het een oefening is zodat

Hoe een teambuilding activiteit kan leiden tot verandering in je team

Eigenlijk kun je de teambuilding zien als een wereld op zich. Je verplaatst je met je team even naar deze nieuwe wereld, waar je een nieuw soort taal spreekt en nieuwe regels gelden. In die wereld vallen opeens de gewoonten en gedragingen van collega’s weer op. Zeker als je iemand laat observeren die gewoon even noemt wat hij of zij van een afstandje ziet. Om gericht van een activiteit naar een verandering te gaan kun je aantal vragen stellen die mensen van hun ervaring naar hun werk te gaan en te bedenken hoe ze dit anders zouden willen doen.

Reflecteren op een teambuilding activiteit

Hugo Bakker gebruikt de volgende zeven reflectievragen die je daarbij zou kunnen gebruiken:
 1. Wat heb je ervaren tijdens de werkvorm/activiteit/etc?
 2. Waar herken je dat je dit doet?
 3. Wat werkt daarin niet voor jou?
 4. Hoe zou je het anders kunnen doen?
 5. Wat zou je willen besluiten om vanaf NU anders te gaan doen?
 6. Dus wat is je besluit?
 7. Hoe weet je dat je besluit en je nieuwe gedrag heeft gewerkt?
 Deze vragen kunnen helpen, maar gebruik ze niet als standaard. Want je zult aanvoelen dat een vervolgvraag niet altijd op het juiste moment komt. Maar komt iemand tot het nemen van een besluit, dan helpt het vaak om dit wel op te (laten) schrijven. Aan het einde van de teambuilding kun je deze dan nog eens aanhalen of achteraf rondsturen zodat iedereen de besluiten helder heeft.

Teambuilding activiteiten op een goede manier afronden

Afsluitingen die goed werken hebben vaak met eten te maken. Een borrel, lunch of diner helpt vaak om een teambuilding nog even te kunnen verwerken en door kunnen spreken met collega’s. Dat is de eerste afronding, daarna komt iedereen weer op het werk en is het de vraag of mensen met hun inzichten en besluiten aan de slag gaan. Om een teambuilding goed af te ronden helpt het mensen daar vriendelijk bij stil te zetten. Of door er even over door te praten of door iets op te hangen of rond te sturen zodat iedereen weer even scherp heeft, we gaan het anders doen…