Stap 1: Stilstaan bij je samenwerking

De basis voor samenwerken als team is het elkaar kennen en durven vertrouwen.Teamtraining samenwerken

 • Samenwerkingsafspraken
 • Waar sta je als team?
 • Leren hoe je leert
 • De kracht van kwetsbaarheid
 • Stoppen met smoesjes
 • Praktische borging


De eerste stap van dit teamtraject helpt je team met het creëren van een basis van vertrouwen. Deze basis wordt gelegd door het maken van samenwerkingsafspraken. Hierdoor zal in het team de veiligheid  ontstaat om fouten te maken en daarvan te leren. Aandacht wordt besteed aan kwetsbaarheid om echt jezelf te laten zien en geen smoesjes te verzinnen of jezelf anders voor te doen dan je bent.


Stap 2: Bewust communiceren

Omdat goede communicatie ons met elkaar verbindt.Teamtraining Open Communicatie

 • Vertrouwen als basis
 • Motivatie voor communicatie
 • Luisteren als sleutel
 • Feedback geven en ontvangen
 • Het oneens durven zijn
 • Praktische borging


Als er een basis van vertrouwen is kan de tweede stap in dit teamtraject gezet worden. In deze stap sta je stil bij de communicatie binnen het team waarbij luisteren van essentieel belang is. Daarnaast is er aandacht voor het geven en ontvangen van feedback en het oneens durven zijn met je collega’s. Verschillende meningen vormen de essentie van een mooi team.


Stap 3: Verantwoordelijk zijn, maken en houden

Helderheid over verantwoordelijkheden geeft rust in het team.
De derde stap in het teamtraject kan gezet worden als de samenwerking en communicatie soepel verloopt. Dan is het tijd om aandacht te besteden aan verantwoordelijkheid. Daarvoor staan we stil bij de kracht van woorden en wat verantwoordelijkheid in je werk nu eigenlijk inhoud. Omdat je weet wat de verschillende meningen zijn, is het ook goed om te kijken naar het beslissingsproces. We zullen ook aandacht besteden aan motivatie, de laatste sleutel voor verantwoordelijkheid.Stap 4: Eigenaarschap in je team en bij de cliënt

Een sleutel van teams die goed samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen is eigenaarschap. Deze teams kunnen goed inschatten welk eigenaarschap bij de cliënt ligt en welke verantwoordelijkheden zij oppakken.Teamtraining Eigenaarschap

 • De basis voor eigenaarschap
 • Eigenaarschap
 • Zorgen vanuit je hart
 • Omgaan met je tijd
 • Werken vanuit de bedoeling
 • Blijven doorleren


De vierde en laatste stap van het teamtraject gaat in op de vraag: kun je nog doen waar je hart ligt? Het is lastig als je merkt dat het plezier in je werk verdwijnt door de administratieve frustratie. Je bent in de zorg gaan werken voor de patiënt, maar vaak is dat niet meer de kern. Hoe kom je daar weer terug? Het is werken vanuit en vertrouwen op je gezonde verstand. Het gaat over eigenaarschap, de sleutel die zorgt dat je weer echt kunt genieten van het zorgen voor, in plaats van het zorgen maken om.Goed lopende teams zetten deze stappen en blijven daar aandacht aan besteden.